XML

PraPazar XML modeli ArrayOfImportProductModel isimli kök ile altında ImportProductModel isimli ürün liste bulundurur.

XML içindeki alanlar:

 • ArrayOfImportProductModel: XML Kök Element
  • ImportProductModel: Ürün ~Birden Fazla Olabilir~
   • StockCode *: Ürün Stok Kodu (max. 50 karakter,Tekil olmalıdır)
   • Name *: Ürün İsmi (max. 100 karakter)
   • CategoryBreadCrumb: Ürün Kategori Ağacı ( -> ile ayrılmalıdır).
   • StockAmount *: Stok miktarı
   • CurrencyCode *: Döviz TL(TRY),USD veya EUR olabilir.
   • Brand: Marka
   • Width: Genişlik (0’dan küçük olamaz)
   • Length: Uzunluk (0’dan küçük olamaz)
   • Height: Yükseklik (0’dan küçük olamaz)
   • Weight: Ağırlık (0’dan küçük olamaz)
   • VolumetricWeight: Desi (0’dan küçük olamaz)
   • VatRate *: KDV oranıdır (0,1,8,18 olabilir)
   • PriceInclusiveVat *: KDV dahil Fiyat
   • Gtin: Barkod (max. 15 karakter)
   • Mpn: Üretici Parça Numarası (max. 50 karakter)
   • Description: Açıklama
   • ShortDescription: Alt Başlık (max. 100 karakter)
   • WarrantyMonths: Garanti Süresi
   • Rack: Raf
   • Tags: Etiket (virgül(,) ile ayrılmalıdır)
   • Images: Resimler
    • Image: ~Birden Fazla Olabilir ~
     • Order: Resim Sırası (0’dan küçük olamaz)
     • ImageUrl: Resim Linki

 

  • ProductVariantGroups: Ürün Varyant Grupları
   • ProductVariantGroup: ~Birden Fazla Olabilir ~
    • ProductVariants: Varyant Özellikleri
     • ProductVariant: ~Birden Fazla Olabilir ~
      • VariantName: Varyant Özellik İsmi
      • VariantValue: Varyant Özellik Değeri
    • Mpn: Varyant Üretici Parça Numarası (max. 50 karakter)
    • Gtin: Varyant Barkod (max. 15 karakter)
    • PriceInclusiveVat *: Varyant KDV dahil Fiyat
    • StockAmount *: Varyant Stok miktarı
    • StockCode *: Varyant Stok Kodu (max. 50 karakter,Tekil olmalıdır)

Bu Linkten XML Örneğini İndirebilirsiniz